CĂN HỘ THAM LƯƠNG DEPOT Q12

Chi tiết dự án

ĐƠN GIẢN – TINH TẾ TRON TỪNG ĐƯỜNG NÉT

Thông tin dự án
  • Tên: THAM LUONG DEPOT APARTMENT
  • Diện tích: 60m2
  • Địa điểm: Q12
  • Tiến độ: 2018
Liên hệ